27 Ağustos 2018 Pazartesi

Enflasyon Neden Olur?


Yılın belirli dönemlerinde açıklanan enflasyon oranları ile insanlar ekonomik durum hakkında bilgi almaya çalışır. Peki nedir bu enflasyon?

Enflasyonun yükselip azalmasında etkili olan birden fazla değişken vardır. 

Ekonomik parametreler arasında bir bağ bulunur. İşsizlik oranı, faizler, dolar kuru ve enflasyon gibi durumlarda yaşanan değişiklikler birbirlerini etkilemektedir. 

Özellikle serbest piyasa ekonomisinde bu durumların yaşanması oldukça normaldir. 

Aslında kısaca anlatmak gerekirse arz ve talep arasında yaşanan farklılıklar enflasyonun oluşmasına neden olabilir.
Enflasyon Neden Olur?

Enflasyon Neden Olur?


Enflasyon Oluşma Nedenleri;

Temelde enflasyonun oluşmasında etkili olan 4 etken bulunmaktadır. Bunlar talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, para arzı ve enflasyon beklentileri olarak sıralanabilir.

Talep Enflasyonu;

Genel olarak işsizliğin azaldığı, ekonominin toparlanma dönemlerinde ortaya çıkan talep enflasyonu mal ve hizmet arzı artışının toplam talep artış hızını karşılayamaması olarak açıklanabilir.

Maliyet Enflasyonu;

Bu enflasyon türünde ise petrol ve gıda ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışların yaşanması ve doğal afet gibi nedenlerden dolayı üretilen ürünlerin maliyetlerinin artması gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır.

Para Arzı;

Para arzında yaşanan artışlar da enflasyonun yükselmesine neden olabilir.

Enflasyon Beklentileri;

Tüketici ve üreticilerin gelecek dönemde fiyatların yükseleceği beklentisi içerisinde olmaları enflasyonun artmasında etkili olabilmektedir. Bu tür beklentiler sonucunda mal ve hizmetlerin fiyatlarında artış yaşanabilmektedir.

Enflasyon oranlarının yüksek olmaması için piyasalarda güven ortamının oluşturulmuş olması ve Merkez Bankası ve devletlerin uyguladıkları maliye politikalarının etkili olması gerekmektedir.

0 comments:

Yorum Gönder

Enflasyon Neden Olur? Yayınımızın Yorum Kuralları:

1- Enflasyon Neden Olur? bağlantısına atacağınız yorumlarda argo barındırmayınız.
2- Enflasyon Neden Olur? bağlantısına atacağınız yorumlarda küfür barındırmayınız.
3- Enflasyon Neden Olur? bağlantısına atacağınız yorumları saygı çerçevesinde atınız.
Aksi halde Enflasyon Neden Olur? bağlantısına atacağınız yorumlar onaylanmayacaktır.