26 Ocak 2023 Perşembe

Sınav Kazandırmada Etkili Dualar

Sınav Kazandırmada Etkili Dualar

Sınav Kazandırmada Etkili Dualar


Bir sınavdan önce dualar okumak, sinirleri yatıştırmaya ve zihni odaklamaya yardımcı olmanın bir yolu olabilir. Bazı insanlar, kendilerini daha güvende hissetmelerine ve sınav sırasında rehberlik ve destek istemelerine yardımcı olduğunu fark eder. Aynı zamanda edinilen bilgi ve bilgelik için şükran göstermenin bir yoludur.

Sınavdan önce okuyacağımız dualar; 
1)
Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin cevali limin ledünke sultanen nasira. 
Ferdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemun, Adlün, Kuddusün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’in. İnna fetahna leke fethan mubina. 
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min-cemi’il-ehvali vel afat. Ve takdi lena biha cemial hacat ve tutahhiruna biha min-cemii’s-seyyiat ve terfe’una biha ındeke a’la’d-deracat ve tubelliğuna biha aksa’l-ğayat min cemiil-hayrati fi’l-hayati ve ba’del-memat birahmetike Ya erhame’r-rahimin. Hasbunellahu ve ni’mel vekil, ni’mel mevla ve ni’me’n-nasir. Ğufraneke rabbena ve ileyke’l-masir.” 
Türkçe meali de şöyledir;

 Yüce Allah’ım, bana öğrettiğin bilgileri faydalı eyle, bana fayda ver, fayda verecek ilimle nasiplendir. Zira bizler sadece sınav öncesi değil manevi olarak ilacımız olan duayı her gün yapmalıyız. Nitekim bizlerin yaratandan başka sığınağımız yoktur. Tabi ki sınavlarımıza çalışacağız ama dualarımızı da ihmal etmeyeceğiz. Yapacağınız dualarda Arapça ya da başka dilde olmasına gerek yoktur. Sınav öncesi ve esnasında yapacağınız Allah’ım beni doğru giriş ile girdir, doğru çıkış ile sınavdan çıkar. Bana yardımcı ol sana sığınıyorum duası da yeterlidir. 

2)
Sınava başlamadan önce 10 kez; 
Rabbişrah li Sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefghü kavli duasını okuyon. Sınav başlayınca Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike estagisu duasını okuyun. 0 comments:

Yorum Gönder

Sınav Kazandırmada Etkili Dualar Yayınımızın Yorum Kuralları:

1- Sınav Kazandırmada Etkili Dualar bağlantısına atacağınız yorumlarda argo barındırmayınız.
2- Sınav Kazandırmada Etkili Dualar bağlantısına atacağınız yorumlarda küfür barındırmayınız.
3- Sınav Kazandırmada Etkili Dualar bağlantısına atacağınız yorumları saygı çerçevesinde atınız.
Aksi halde Sınav Kazandırmada Etkili Dualar bağlantısına atacağınız yorumlar onaylanmayacaktır.